Formalia

Deichmann Advokater
Indehaver: Tom Deichmann
CVR-nr.: 20969288

Adresse:
Rosensgade 22
8000 Aarhus C

Hovednummer: +45 87 31 11 00
Hovedmail: www.deichmann-adv.dk

Alle advokater hos Deichmann Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Deichmann Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.
Eventuelle klager over advokaters adfærd, og/eller salærer, behandles af Advokatnævnet.

Alle advokater hos Deichmann Advokater er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning iht. Advokatsamfundets regler.
Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokaterne hos Deichmann Advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Formalia
Cookie & Persondatapolitik