Cookie- og Persondatapolitik

Cookies

Deichmann Advokater benytter kun tekniske cookies, der ikke kræver samtykke. Der benyttes således hverken statistik-, personaliserede eller markedsføringscookies.

 

Ansvar for dine persondata

Persondatapolitikken gælder i relation til alle vores klienter.
For at kunne levere vores ydelser som advokatvirksomhed er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem. Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig:
Charlotte Spanggaard Theilmann, +45 22 97 80 08, cst@deichmann-adv.dk

Dataansvarlig:
Deichmann Advokater, Rosensgade 22, 8000 Aarhus C

 

Hvilke oplysninger, der indsamles og behandles

En aftale med Deichmann Advokater om advokatbistand indebærer, at vi behandler de persondata, som du eller måske andre overgiver til os i forbindelse med løsning af en konkret sag. Typen af personoplysninger afhænger naturligvis af den konkrete opgave. Det vil typisk være data som eksempelvis navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og bankoplysninger.

Vi indsamler kun de personoplysninger, som vi finder nødvendige og relevante til de aftalte formål.

Vi behandler personoplysningerne for at kunne leve op til vores aftalte og forudsatte forpligtelser overfor dig som klient eller de øvrigt involverede personer i sagen. Uden oplysningerne vil vi ikke kunne repræsentere dig.

 

Retsgrundlaget for behandling af persondata

Deichmann Advokater beskytter og behandler vores klienters, modparters, leverandørers, medarbejderes og samarbejdspartneres personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende databeskyttelsesregler.
Vi behandler persondata på basis af et af følgende retsgrundlag:

Opfyldelse af en kontrakt
Når du indgår en aftale med os om advokatbistand, behandler vi dine persondata, fordi det er nødvendigt for at opfylde aftalen. Uden disse data, forhindres vi i at bistå dig.

Overholdelse af en retlig forpligtelse
Vi behandler dine personoplysninger i tilfælde, hvor vi i øvrigt er forpligtet til det ifølge lov.

Samtykke
Når du har givet udtrykkeligt samtykke til en konkret behandling, vil vi behandle dine persondata på denne baggrund. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til os.

 

Videregivelse af persondata

I forbindelse med sagsbehandling videregiver Deichmann Advokater i det omfang, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt, relevante persondata til domstole, modparter, forsikringsselskaber, banker, revisorer og andre af dine samarbejdspartnere samt offentlige myndigheder. Vi videregiver også i tilfælde, hvor vi er forpligtet til det ifølge lov.

 

Tidsrum for opbevaring af persondata

Vi opbevarer kun dine oplysninger i den periode, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt i forhold til sagen eller anden relevant lovgivning. Derefter sletter vi dem.

Sletning af personoplysninger vil naturligvis fuldt ud afhænge af sagsbehandlingstiden, karakteren af personoplysninger samt behovet for dokumentation.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at:

  • Få indsigt i, hvilke data Deichmann Advokater behandler om dig
  • Anmode om at få oplysningerne rettet, hvis de er urigtige
  • Gøre indsigelse mod vores behandling
  • Modtage en kopi af de persondata, der behandles
  • Få dine persondata slettet, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige, for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet
  • Klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger
  • Tilbagekalde dit samtykke, hvis Deichmann Advokater behandler dine persondata på basis af dit samtykke. Ønsker du dette, skal du kontakte os
  • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder som du finder på www.datatilsynet.dk

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at benytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, hvis du ønsker at klage, eller hvis du har andre spørgsmål til vores persondatapolitik.

Formalia
Cookie & Persondatapolitik